gototopgototop

پورتال انجمن صنایع آبکاری ایران

ماموریت کمیته آموزش انجمن صنایع آبکاری ایران : بازنگری2(90.07.19)

ارتقا سطح دانش و مهارت از سطح مدیران تا بدنه صنعت آبکاری

 

 چشم انداز کمیته آموزش انجمن صنایع آبکاری ایران :بازنگری2(90.08.17)

 ارتقای سطح دانش در صنعت آبکاری بطوریکه در هیچ بنگاه آبکاری از افراد غیر متخصص (آموزش ندیده) استفاده نشود.سال خورشیدی 1400

 

راهبرد ها (استراتژی های) کمیته آموزش انجمن صنایع آبکاری ایران:بازنگری2(90.08.17)

a.      همکاری بیشتر و عمیقتر با دانشگاهها و مراکز آموزشی.

b.      ایجاد انگیزه برای شرکت در دوره های آموزشی با ارائه مدارک معتبر و جذاب از سوی دانشگاهها و انجمن های صنعت آبکاری داخلی و خارجی.

c.       کمک گرفتن از سازمانهای نظارتی و اجرایی مانند محیط زیست، شهرداری ها، وزارت صنایع و تجارت، اصناف و ... به منظور التزام واحدهای آبکاری به استفاده از حداقل افراد آموزش دیده این صنعت.

d.      استفاده بهتر، موثرتر و هدفمندتر از ظرفیتهای موجود در نشریات تخصصی مرتبط چه بطور مستقیم در زمینه آموزش و چه در زمینه فرهنگ سازی و تبیین ضرورت آموزش.

 

برنامه های اجرایی (تاکتیکها) کمیته آموزش انجمن صنایع آبکاری ایران:

 1. برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی فنی با کمک متخصصان و کارشناسان داخل صنعت .
 2. برگزاری دوره های کوتاه مدت مدیریتی با همکاری اساتید داخلی و مشاوران .
 3. برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی .
 4. برگزاری دوره های مشترک با همکاری دانشگاههای صنعتی امیرکبیر ، صنعتی شریف ، علم و صنعت و دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی اصفهان و ....
 5. برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت آبکاری در سطح فوق دیپلم و لیسانس با کمک دانشگاه جامع علمی – کاربردی بصورت پودمانی و ترمیک .
 6. برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی با استفاده از متخصصان و کارشناسان خارجی ( مانند سازمان بازنشستگان آلمان و ...
 7. برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی با همکاری انجمنهای سایر صنایع.
 8. تهیه فیلم و نرم افزارهای آموزشی و E-Learning ( آموزشهای از راه دور )
 9. تهیه و تنظیم تقویم آموزشی .
 10. راه اندازی کتابخانه تخصصی در محل انجمن به منظور دستیابی صنعت به کتابها و منابع علمی کمیاب
 11. راه اندازی تالار گفتگوی علمی و تخصصی در انجمن به منظور برخورد افکار و رشد عملی جامعه
 12. راه اندازی دانشنامه آبکاری wikiمصوب 90.08.17

 

 

تبلیغات

فروش مواد آبکاری، آبکاری فسفاته، تجهیزات آبکاری

آبکاری تجهزات آبکاری مواد آبکاری

 

اینجا محل تبلیغ شما است

  اطلاعات بیشتر 

44842240 و 4442239

شرایط درج آگهی در سایت انجمن


شما اینجا هستید  : خانه کمیته های تخصصی کمیته آموزش ماموریت/ برنامه آموزش