gototopgototop

پورتال انجمن صنایع آبکاری ایران

بسمه تعالي

 

اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي صنايع آبكاري

 

فصل يكم كليات

 

ماده 1- هدف:

در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترك حرفه‌اي، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و كوشش در بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اعضاء اين انجمن صنفي بموجب مقررات قانوني و رعايت حفظ منافع جامع تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- نام، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:

نام- «انجمن صنفي كارفرمائي صنايع آبكاري »

كه در اين اساسنامه از اين پس به اختصار «انجمن صنفي» ناميده مي‌شود.

حوزه فعاليت انجمن صنفي استانهای تهران –سمنان –قم –مرکزی –خوزستان –آذربایجان شرقی .......، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است:

تهران –خیابان اشرفی اصفهانی- بالاتر از نیایش- نرسیده به نفت- بلوار طالقانی- کوچه ضیایی (نهم)- پلاک 26- زنگ اول 

تلفن: 44842239   و 40  فاكس: 89775402

تبصره: هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را با انتشار در يكي از روزنامه‌ها كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد، به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي برساند.

ماده3- حقوق و وظايف اساسي انجمن صنفي:

 1. كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن
 2. دريافت وروديه، حق عضويت و كمك‌هاي مالي داوطلبانه اعضا.
 3. همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركت‌هاي تعاوني (اعتبار، مصرف، مسكن) و صندوق تعاون به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
 4. حمايت ، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا بطور اعم از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان‌هاي دولتي و ملي
 5. كوشش در تشكيل باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي با رعايت مقررات قانوني به منظور برخورداري اعضا از امكانات آن.
 6. خريد، فروش و تملك اموال منقول و غير منقول انجمن صنفي به نام انجمن صنفي و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 7. انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي كار در حدود مقررات قانوني.
 8. جلب پشتيباني مراجع دولتي و ملي نسبت به هدف‌هاي انجمن.
 9. پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل كانون مربوط یا عضويت در كانون انجمن هاي صنفي سراسری و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني.
 10. همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي مربوط به انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهده انجمن‌هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
 11. انتخاب مشاوران

 

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

 

ماده 4- شرايط عضويت:

كليه اشخاص حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن درآيند:

 1. تابعيت ايراني
 2. حداقل سن 25 سال تمام
 3. حداقل مدرك تحصيلي ديپلم يا ده سال سابقه كاري
 4. شاغل يا فعال بودن در يكي از شاخه‌هاي صنعت آبكاري نظیر آبکاری روی ، نیکل ، کرم ، مس ، طلا ، نقره ، آنودایز ، آبکاری در خلاء ، تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد آبکاری و سازندگان تاسیسات آبکاری در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مجوز فعاليت معتبر
 5. متدين به يكي از اديان رسمي كشور
 6. نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي
 7. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن
 8. پرداخت حق عضويت بطور مرتب

تبصره1- كليه واجدان شرايط مي توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان در مرحله تاسيس از سوي هيأت مؤسس و در مراحل بعدي از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد ، متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره3- در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد، از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي‌شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

ماده5- موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:

 1. عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي)
 2. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هر يك از اركان انجمن (با اعلام هيأت مديره انجمن)
 3. از دست دادن شرايط مندرج در ماده 4 اين اساسنامه.
 4. آراء صادره از مراجع قضايي كشور و مراجع حل اختلاف قانون كار.
 5. تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه بيش از شش ماه.

تبصره- در موارد بندهاي 1 و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در آيد.

ماده 6- منابع مالي انجمن صنفي:

الف- وروديه براي هر عضو مبلغ 2.500.000  ريال كه فقط براي يك بار دريافت مي گردد.

ب- حق عضويت به ميزان 4.000.000 ريال در سال

ج- كمك هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك دهنده

تبصره1- قبول و دريافت كمك هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به موافقت قبلي و كتبي وزارت كار و امور اجتماعي.

تبصره2- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امور مالي باشد.

ماده 7-كليه اعضا بايد همه ساله حق عضويت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار تسليم نمايند. خزانه دار موظف است پس از دريافت رسيدهاي حق عضويت وصول آن را با صدور و تحويل قبض هاي چاپي شماره دار عضويت اعلام دارد.

تبصره1- دريافت و جمع آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض هاي چاپي شماره دار باشد و به امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي شود قابل استرداد نيست.

تبصره3- هيات مديره نمي تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 8-چنانچه هريك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف خزانه دار به آنها اخطار كتبي مي شود و چنانچه از تاريخ اخطار حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايند، با تصويب هيات مديره عضويت آنها در انجمن به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد.

تبصره- تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با رأي اعضاي هيأت مديره خواهد بود.

 

 

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

 

ماده 9- اركان انجمن صنفي عبارت است از:

 1. مجمع عمومي
 2. هيأت مديره
 3. بازرسان

 

 

 

 

الف- مجمع عمومي، حدود وظايف و اختيارات آن:

 

ماده10- مجمع عمومي كه عالي ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله درج آگهي در يكي از روزنامه ها و ارسال دعوتنامه كتبي براي اعضا كه در آن روز، ساعت ، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد بدیهي است از تاريخ انتشار آگهي يا تسليم دعوتنامه تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل 15 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد.

تبصره1- دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرسان، حداقل يك سوم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره2- دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 15 روز قبل از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره3- اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع تصويب نمايد، بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد.

تبصره4- هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را برعهده گيرد.

ماده 11- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره 1- مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا يك سوم اعضاء بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز  همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.

تبصره2- تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

 1. تصويب اساسنامه در مجمع عمومي موسس.
 2. استماع گزارش بازرسان در مورد مسايل مربوط و اتخاذ تصميم نسبت به آن.
 3. استماع گزارش هيأت مديره در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي انجمن.
 4. استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي.
 5. دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي.
 6. تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها.
 7. بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيات مديره تاييد نشده باشد.
 8. رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه از عضويت انجمن معلق يا سلب عضويت شده اند.
 9. تصويب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا و كسب امتيازات جديد براي آنان.
 10. تصويب ايجاد كميته و همكاري در جهت تأسيس و تقويت تعاونيها.
 11. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان و هيات داوري انجمن از بين كانديداهاي واجد شرايط

 

ماده 13-مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد زير با حضور دست كم دو سوم اعضا تشكيل خواهد شد و چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود در مرحله دوم با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14-وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از :

 1. طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه
 2. اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل كانون و يا الحاق به كانون و فعاليت مشترك با كانون انجمن هاي صنفي سراسري و كانون عالي انجمنهاي صنفي و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور
 3. عزل انفرادي يا دسته جمعي اعضاي هيات مديره و بازرسان
 4. انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيات تسويه

تبصره- پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.

ماده 15- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسه مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره ابتدا مسن ترين عضو حاضر در جلسه بعنوان رئيس سني مجمع عمومي را اداره خواهد كرد و بلافاصله هيأت رئيسه مجمع مركب از يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را برعهده خواهندگرفت. چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد، دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند.

تبصره1- اعضاء هيات رئيسه مجمع عمومي و هيات نظارت بر انتخابات بايد كانديداي هيات مديره و بازرسان نباشند. (در مورد انجمنهايي كه داراي كمتر از 20 عضو باشند، با نظر اكثريت اعضاي مجمع، كانديدا بودن اعضاي هيئت رئيسه بلامانع است)

تبصره2- برگزار كنندگان مجامع عمومي(اعم از مجمع عمومي مؤسس، عادي يا فوق العاده) موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره3- هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و نيز بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.

ماده 16-چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره- چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد هيأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام خواهد شد.

 

ب- هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

 

ماده 17-هيأت مديره داراي 7 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب ميگردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

تبصره: چهار نفر از اعضاء اصلي از ميان شاغلان و فعالان آبكار و سه نفر از اعضاء اصلي از ميان توليد كنندگان و تامين كنندگان مواد و تجهيزات انتخاب خواهند شد.

ماده 18- هيأت مديره مكلف است پس از قطعيت انتخابات ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين در صورت لزوم يك دبير از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه‌اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذيل به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد.

ماده 19- جلسات عادي هيأت مديره هر ماه يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا (حداقل پنج نفر) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت بنابه دعوت رئيس، نايب رئيس يا یک سوم اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1- خدمات هيات مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده20-هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كار و امور اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي(رئيس، دبير و خزانه دار) در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد.

ماده 21- رئيس هيات مديره يا دبير بهمراه خزانه دار مشتركاً صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال، دارئيها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آنها مي باشد.

تبصره –كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير ممهور به مهر

انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.

ماده 22- درصورت استعفا، فوت ، از دست دادن شرايط ، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيات مديره ، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد.

تبصره 2- در صورت استعفا،فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده، انتخابات هيئت مديره بايد تجديد گردد. دراين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي برساند.

ماده 23-هيات مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني ، در مورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورند.

تبصره- هيات مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيات مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود ليكن تحت نام انجمن حق فعاليت نخواهد داشت.

ماده 24- ساير وظايف و اختيارات هيات مديره:

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني صنفي ( دفاتر مالي –عضويت ).

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيات مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

7- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.

9- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.

10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني ، حقوقي ، قضائي ، دستگاه هاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.

11- اتخاذ تصميم درمورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي و تصويب آئين نامه هاي داخلي.

12- تهيه گزارش عملكرد هيئت مديره و ارائه آن به مجمع عمومي.

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشتي كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف تخصصي از قبيل  كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

14-1-تلاش در جهت ايجاد و گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در صنايع مربوطه .

14-2-همكاري وهماهنگي با موسسات ذيربط همانند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ونظارت بر اجرای استانداردها و دريافت گواهينامه های معتبركيفيت .

15-ايجاد سيستم اطلاعات فني و فراهم كردن تسهيلات لازم براي تبادل و گردش اطلاعات و تجربيات بين اعضا و ساير تشكلها ( انجمن ها و كانونهاي صنفي و تخصصي و آموزشي ... ) و موسسات و سازمانهاي آموزشي و تحقيقاتي داخلي و خارجي مرتبط با فعاليتهاي انجمن از طريق :

15.1.  ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز صنايع آبكاري ( در زمينه هاي تكنولوژي ، نيروي انساني متخصص ، نوع توليد و توان  تكنولوژي و ظرفيتي ، شناخت واحدهاي فعال و ارزيابي و شناخت توانائیهای صنعت آبكاري ) .

15.2.  برگزاري گردهمائي هاي علمي و تخصصي در سطوح داخلي و خارجي .

15.3.   انتشار كتب و نشريات علمي و تخصصي و گزارشات و خبرنامه هاي ادواري .

15.4. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي  - مدیریتی .

15.5. تشكيل و تجهيز نيروهاي متخصص و بسيج قابليتها و به فعل در آوردن توان بالقوه آنان .

15.6.  ايجاد ارتباطات علمي و تخصصي با انجمن ها و مجامع بين المللي  .

15.7.  شركت در نمايشگاههاي تخصصي داخلي و خارجي و ايجاد نمايشگاه دائمي از توان توليدي اعضا

 • 16. بازاريابي و ايجاد زمينه هاي لازم جهت حضور در بازارهاي داخلي و خارجي و بدست آوردن سهم بيشتري از بازارهاي جهاني و استفاده از امكانات تبليغاتي در گسترش بازار فروش .
 • 17. فراهم كردن امكانات استفاده از اعتبارات و تسهيلات بانكي و يا كمكهاي دولتي براي توسعه سرمايه گذاريها و يا تامين نقدينگي هاي مورد نیاز اعضا با شرايط مناسب .
 • 18. ايجاد مراكز و يا انجام فعاليتهاي مشترك تحقيقاتي ، آزمايشگاهي و آموزشي مرتبط با مراكز آموزشي و تحقيقاتي و ساير موسسات مشابه .
 • 19. ايجاد انگيزه و فراهم كردن امكانات تشويقي و مشاركتي براي سرمايه گذاري و يا توسعه سرمايه گذاري جهت تكميل زنجيره صنايع توليد مواد آبكاري و مجموعه هاي آبكاري و احداث واحدهاي با كيفيت و تكنولوژي مطلوب با اهداف توليد صادراتي توسط اعضا يا داوطلبان جديد .
 • 20. ايجاد انگيزه از طريق حمايت منطقي از نوآوران .
 • 21. ارائه خدمات مشاوره اي به اعضا در خصوص عقد قراردادها ، اقامه دعوي و دفاع از حقوق صنفي انجمن و اعضا و موارد مشابه .

ماده 25-وظايف رئيس هيات مديره: رئيس هيات مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است:

 1. مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيات مديره به تشكيل مرتب جلسه.
 2. اداره جلسات هيات مديره و تنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه.

3 - ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجراو پيگيري آن.

4 - امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيات مديره استخدام يا به كارگمارده خواهند شد.

5 - امضاي كليه چكها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قراردارد.

تبصره –قسمتي از وظايف رئيس هيئت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 26-دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن وزير نظر هيات مديره به منظور ايجاد روابط درست و فراهم ساختن امكانات و تسهيلات لازم اداره تشكيلات اجرائي و اجراي مصوبات هيات مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيات مديره يادبير و تصويب هيات مديره ، به كار گمارده مي شوند.

ماده 27-وظايف دبير:

 1. حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي.
 2. انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.
 3. امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنين اختياراتي از سوي هيات مديره.
 4. حفظ و نگهداري لوازم و اسباب و اثاثيه و ساختمان تاسيسات و متعلقات انجمن صنفي.
 5. تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن.

6- تهيه دفاتر "عضويت" و "امور مالي " با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.

7- تهيه تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

8- تكثير اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.

9- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيات مديره و بازرسان.

10- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

11- نصب آگهي ها و اعلاميه ها در تابلوهاي اعلانات  و محل هاي تعيين شده براي اطلاع و آگاهي اعضا.

12- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز دربرابر هيات مديره مسئول هستند.

ماده 28- وظايف و اختيارات خزانه دار:

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف و اختيارات به شرح ذيل است:

1-امضاي كليه چكها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيات مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2-اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي.

3-رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتهاو پرداختها وتاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط.

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيات مديره يادبير.

5- نظارت بر خريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئووليت در حفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي.

6- ثبت كليه دريافتي ها و هزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيات مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارائه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيات مديره، رونوشت آن را دراختيار بازرسان قراردهد.

تبصره2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ، كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

 

ج –بازرسان حدود وظايف و اختيارات آنان

ماده 29-بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي معدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلا مانع است.

تبصره- درصورت استعفا، فوت ، ازدست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 30-وظايف و اختيارات بازرسان:

 1. نظارت بر كليه اقدامات هيات مديره و دبير درحدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
 2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی .
 3. پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد ) .
 4. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .
 5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به تیصره یک ماده 11 این اساسنامه .
 6. بازرسان می توانند با توافق هیات مدیره در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نمایند .
 7. بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم ارائه دهند .
 8. بازرسان ملزم هستند دارای دو دفتر برگ شماری شده بوده و خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در موقع نیاز به مجمع عمومی ، هیات مدیره یا وزارت کار و امور اجتماعی ارایه نمایند .
 9. بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

 

 

فصل چهارم

سایر مقررات

 

ماده 31-کاندیداهای عضویت در هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 ، باید دارای شرایط زیر باشند :

 1. حداقل 30 سال تمام سن .
 2. حداقل تحصیلات لیسانس با حداقل 5 سال سابقه کاری موفق و کارآفرین و کمتر از لیسانس با حداقل 15 سال سابقه مدیریتی موثر
 3. حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن صنفی ، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت .

تبصره –کاندیداهای اولین دوره هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان از شرط مقرر در بند 3 معاف هستند .

ماده 32- در اجرای تبصره ماده 18 آئین نامه انجمنهای صنفی ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 33-مجمع عمومی عادی می تواند از بین اعضای مجمع 3 یا 7 نفر افرادی را که شرایط مندرج در ماده 32 این اساسنامه را دارا باشند به ویژه با تاکید بر " دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم " بعنوان اعضای هیات داوری برای به مدت سه سال انتخاب و طی صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نماید . اعضای هیات داوری در برابر مجمع مسئولیت دارند .

تبصره 1- اعضای هیات داوری در اولین جلسه پس از انتخاب ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده ، جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می نمایند .

تبصره 2- حل اختلافات بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر ، یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، در چهارچوب مقررات قانونی ، بعهده هیات داوری بوده موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات خود در قالب صورتجلسات تنظیمی ، به وزارت کار و امور اجتماعی ، گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی سالانه نیز تسلیم نمایند .

ماده 34- مهر انجمن پس از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت کار و امور اجتماعی ، قابل استفاده خواهد بود . هرگاه مهر انجمن تغییر یابد بدون تایید وزارت کار و امور اجتماعی استفاده آن غیر قانونی و قابل پیگیری می باشد .

ماده 35-مسئولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

 1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .
 2. چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره سپری شده و نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد .
 3. در صورت صدور رای قطعی از طرف مرجع قضایی کشور .

تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود .

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیات تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای  مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته باید هیئت تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 37- چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند .

ماده 38–هیات تسویه مکلف است حداکثرظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده ، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده ، دارائی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) قرار دهند و در صورت عدم وجود در اختیار مرکز حمایت از بیماریهای خاص قرار دهند .

ماده 39-هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد .

ماده 40-هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

 

 

این اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 38 تبصره در تاریخ 26/06 / 1386 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ انجمن صنفی کارفرمائی صنایع آبکاری رسید .

 

محل امضای اعضای هیات رئیسه مجمع :

1- رئیس مجمع –نام و نام خانوادگی                                                محل امضاء

2- نایب رئیس مجمع –نام و نام خانوادگی                                         محل امضاء

3- منشی مجمع - نام و نام خانوادگی                                                 محل امضاء

 

تبلیغات

فروش مواد آبکاری، آبکاری فسفاته، تجهیزات آبکاری

آبکاری تجهزات آبکاری مواد آبکاری

 

اینجا محل تبلیغ شما است

  اطلاعات بیشتر 

44842240 و 4442239

شرایط درج آگهی در سایت انجمن

مانده تا نمایشگاه آبکاریران97

نمایشگاه رنگ و رزین و صنعت آبکاری 06.10.2018 08:00 -11 Days

شما اینجا هستید  : خانه درباره ما اساسنامه انجمن