gototopgototop

پورتال انجمن صنایع آبکاری ایران

      چشم انداز کمیته فنی محیط زیست

لزوم رعایت مسائل زیست محیطی درصنعت آبکاری و تبدیل صنعت آبکاری به صنعت سبز

ماموریت کمیته فنی محیط زیست         

1.     جمع آوری , تدوین, به روزرسانی و ارائه اطلاعات مربوط به محیط زیست در رابطه با صنعت آبکاری  به جامعه

2.     معرفی فرآیندهای بهینه با توجه به شرایط  کشور و چشم اندازصنعت

3.     کمک به نهادهای اجرایی به منظور رعایت استانداردهای زیست محیطی در جامعه آبکاری

4.     توسعه فرهنگ اطلاع رسانی حفظ و رعایت استانداردهای زیست محیطی در جامعه

برنامه های کاری کمیته فنی محیط زیست انجمن:           

 

1.       شناسایی نهادهای تاثیر گذار(تصمیم گیری - قانونگذار - مجری- ناظر و..) در مورد محیط زیست کشور مرتبط با صنعت آبکاری  (ذینع خارجی)

2.       شناسایی کارشناسان ناظر محیط زیست و ساماندهی شهرداری و تهیه بانک اطلاعاتی (شناسایی ناظران)

3.       جمع آوری قوانین و جرائم قانونی مرتبط با محیط زیست صنعت آبکاری (قوانین) 

4.       شناسایی کارشناسان متخصص امور تصفیه برای مشاوره در مواقع ضروری (شناسایی کارشناسان)

5.       جمع آوری روشهای متداول و به روز تصفیه پساب آبکاری برای پروسه های مختلف (روش) 

6.       گرد آوری کلیه کتب، مراجع و نشریات در زمینه محیط زیست مرتبط با صنعت آبکاری در کتابخانه انجمن (جمع آوری کتاب) 

7.       جمع آوری و معرفی استاندارد های مواد اولیه مصرفی تصفیه پساب آبکاری (استاندارد مواد مصرفی) 

8.       جمع آوری برگه اطلاعاتی ایمنی مواد ( MSDS)( Material Safety Data Sheet) (مواد اولیه آبکاری)

9.       جمع آوری روشهای متداول و به روز تصفیه الاینده هوا و ...  آبکاری برای پروسه های مختلف(تصفیه هوا)

10.   ارزیابی روشهای متداول تصفیه پساب از نظر فنی و تکنولوژی متناسب با  شرایط کنونی کشور و صحه گذاری آن(ارزیابی روش)

11.   پیشنهاد بهترین روش تصفیه پساب برای پروسه های مختلف آبکاری در کشور در بازه زمانی مشخص(مثلا 1390 تا 1395) به جامعه (توصیه روش)

12.   شناسایی پوششهای دوستدار محیط زیست جایگزین همراه با مطالعات فنی و اقتصادی(آبکاری دوستدار)

13.   تدوین دستورالعمل های اولیه  راهنما به منظور  راه اندازی واحد آبکاری(راهنمای راه­اندازی)

14.   شناسایی مراجع  یا محل هایی برای تحویل پسماندهای تصفیه شده از تصفیه خانه و پس از ارزیابی، معرفی به اعضا (تحویل پسماند)

15.   تدوین روش ارزیابی به منظور کیفی مواد اولیه –ابزار و ... مورد استفاده جهت تصفیه(حذف شود در قرن اخیر) (ارزیابی بازار)

16.   شناسایی آزمایشگاههای معتبر تعیین آلودگی و تهیه بانک اطلاعاتی(شناسایی آزمایشگاه)

17.   بررسی فنی و مطالعات امکانپذیری راه اندازی آزمایشگاه های تعیین آلودگی (راه اندازی آزمایشگاه)

18.   مطالعه روشهای بازیافت آب و برگشت به خط آبکاری (بازیافت آب)

19.   تدوین دوره و جزوه آموزشی(آموزش)

  a . جزوه آموزشی در زمینه محیط زیست برای کارگاه

b. تدوین جزوه آموزشی در زمینه محیط زیست برای کارشناسان نظارت

c. تدوین دوره آموزشی در زمینه محیط زیست برای کارگاه

d تدوین دوره آموزشی در زمینه محیط زیست برای کارشناسان نظارت

20.   شناسایی، ارزیابی و درجه بندیِ سازندگان تصفیه خانه (بر مبنای شاخص های تدوین و تصویب شده) و بازنگری سالیانه(ارزیابی سازنده)

 

 

تاکتیک های اجرای برنامه های فوق

1.     شناسایی دانشگاه های مختلف و تلاش در جهت گیری پروژه های انها در مسیر انجام بعضی از برنامه های کمیته

2.     کمک گیری از دانشجویان مرتبط با صنعت و یا محیط زیست برای انجام کاری حرفه ای

3.     ثبت دقیق ساعات کاری حضور اعضای کمیته و نیز اثر بخشی حضور انها و تاثیر از در ارزشهای ایجاد شده با برنامه های کمیته

 

 

ازرشهای محوری انجمن

•         توجه ویژه به محیط زیست در فعالیت های اقتصادی به عنوان سرمایه ملی _(اختصاص الویت های محیط زیستی در راستای فعالیت های اقتصادی به عنوان سرمایه ملی

•         پایه گذاری تیم مسئول و متعهد و پاسخگو

•         ترویج احترام متقابل

•         تحمل اظهارنظرهای مخالف و شکیبایی در واکنش به ان

 

 

تبلیغات

فروش مواد آبکاری، آبکاری فسفاته، تجهیزات آبکاری

آبکاری تجهزات آبکاری مواد آبکاری

 

اینجا محل تبلیغ شما است

  اطلاعات بیشتر 

44842240 و 4442239

شرایط درج آگهی در سایت انجمن


شما اینجا هستید  : خانه کمیته های تخصصی کمیته فنی محیط زیست ماموریت/ برنامه فنی