gototopgototop

پورتال انجمن صنایع آبکاری ایران

پیش نویس نقشه راه صنعت آبکاری 

صنایع کشور ما در چند دهه اخیر به علت وجود مسایلی از قبیل اقتصاد مبتنی بر نفت ، مشکلات سیاسی ( مانند جنگ تحمیلی ، تحریم ها و ... ) ، عدم ثبات نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر دچار مشکلات فراوانی شده ، این مشکلات باعث شده صنایع ما شرایط لازم برای پیشرفت و ارائه تولیدات با کیفیت برای رقابت با صنایع مشابه خارجی را نداشته باشد . لذا برای بهبود شرایط در صنایع کشور طراحی برنامه ای مدون و قانونمند برای هر یک از صنایع لازم و ضروری به نظر میرسد بر این اساس تشکل صنایع آبکاری سبز ایران( اتحادیه،انجمن ) برای رسیدن به این اهداف اقدام به تهیه برنامه ای نموده که از آن به عنوان نقشه راه یاد میشود.

در این راستا بررسی های بسیاری توسط تشکل های مختلف نامبرده و همچنین ارگانهای دولتی مانند سازمان محیط زیست بعمل آمده که نشان میدهد نه تنها بهبودی در وضع کارگاه های آبکاری  بوجود نیامده ، بلکه با رشد واحدهای بدون مجوز ، کیفیت آبکاری کاهش یافته است . بدین گونه که اکثریت این قبیل کارگاه ها بهمنظورکاهشقیمت تمام شده  برای جذب سفارش بیشتر ، راهکارهایی را پیش گرفته اند که به ضرر صنعت آبکاری و کل صنعت کشور میباشد .از جمله رعایت نکردن استاندارد پوشش ، کاهشحساسیتدرکنترلفرآیند ،استفاده از مواد اولیه غیر استاندارد،استفاده از کارگران غیر مجاز ، دفعفاضلابصنعتیدرچاهویاآبراه عمومیوطبیعتبدونهرگونهپالایش،عدمرعایتبهداشتوهمچنینبهداشتحرفهایدرکارگاه،عدم رعایت قانون کار و تامین اجتماعی ،  عدم رعایت اصول ایمنی و حفاظتی برای جلوگیری و یا مهار آتش سوزی، زلزله، سیل و سرقت،همچنین استفاده غیرقانونی از منابع انرژی مانند آب و برق و گاز، عدم پرداخت حق بیمه،فرار مالیاتی و غیره.... این درحالیست که کارگاههای آبکاری که دارای مجوز هستند و همچنین کلیه استانداردهای مصوب را رعایت میکنند به شکل روزافزون  تحت کنترل سازمانهای ذی  ربط دولتی قرار دارند. در چنین شرایطی بتدریج توان رقابتیخود را با واحدهای بدون پروانه و زیر زمینی و جنبی غیرمجاز از دست میدهند و قادر به ادامه فعالیت نمی باشند.

ازمنظردیگربنابر مطالعات انجام شده به روشهای مختلف میتوان برآورد کرد که حدود 4000 واحد آبکاری در ایران (بعنوان کشور واردکننده) درحال فعالیت است این در حالیست که در آلمان ( بعنوان کشور صادرکننده ) حدوداً 600 واحد آبکاری مشغول به کار هستند  .همین امر نشان میدهد که بهره وری در ایران نسبت به کشور های پیشرفته کمتر و در نتیجه قیمت تمام شده به مراتب بالاتر می باشد .

این شرایط برای اغلب صنایع کشور وجود دارد ولی از آنجا که صنعت آبکاری جزء گروهی از صنایع قرار میگیرد که علی رغم مشکلات زیست محیطی از اهمیت زیادی در صنعت کشور برخوردار است لازم است  همکاری کاملی بین دولت و بدنه صنف و صنعت وجود داشته باشد . همانطور که میدانیم در کشور برای غلبه بر اینگونه مشکلات ،سازمانهایی همانند) سازمان نظامپزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان،کانون وکلا و غیره) وجود دارد که وظیفه اصلی آن هماهنگی بین ذینفعان دولتی از یکسو و فعالین بخش خصوصی ازسوی دیگر میباشد.

تشکل صنایع آبکاری سبز ایران بر پایه اصل 44 قانون اساسی و سیاست کوچک سازی دولت که در دستور کار دولت می باشد، برپایی سازمان نظام صنعتی آبکاری را پیشنهاد می نماید تا سازماندهی وضع موجود را اعضای صنعت با مشارکت دولت به عهدهگیرند.  با برپایی این سازمان بخشی از وظایف دوایر مختلف دولتی به این سازمان که غیردولتی می باشد محول میشود.

هدف از تشکیل سازمان نظام آبکاری :

1-    بهبود فضای کسب و کار

2-    رعایت کلیه استانداردهای مصوب ( زیست محیطی ، محصول ، ... )

 

قسمتی از وظایف سازمان نظام صنعتیآبکاری:

1.        شناسایی و ثبت اطلاعات واحد های فعال

2.        جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز

3.        کاهشویاقطعکاملآلودگیزیست محیطیصنعتآبکاری

4.        کمک در به روز رساندن تجهیزات کارگاه های آبکاری

5.        تجمیع کارگاههای کوچک به منظور شکل گیری کارگاه های استاندارد بزرگتر با کارایی به مراتب بیشتر

6.        توسعه شرکت های دانش بنیان

7.        آموزش نیروی انسانی صنف و صنعت آبکاری

8.        ارائه روش هایی برای رعایت استانداردهای لازم در صنعت آبکاری

9.        ارائه فرآیندهای جدید صنعت آبکاری ( سازگار با محیط زیست ) و ابلاغ آن جهت جایگزینی باروش های قدیمی

 

 

چشم انداز تشکیل سازمان نظام آبکاری:

در واقع چشم انداز صنعت آبکاری در ایران بعد ازتشکیل سازمان نظام آبکاری را میتوان اینگونه ترسیم نمود که بعد از گذشته ریک از برنامه های زمان بندی شده چند ساله به عنوان مثال 5 ساله اول:

1: کلیه واحدهای موجود در این صنف و صنعت شناسایی شده باشند

2: تعداد واحدهای آبکاری غیر مجاز نسبت به شروع به کار افزایش نیابد

3: کلیه واحدها در چهارچوب مقررات زیست محیطی قرار گرفته باشند

4: تیم های تحقیق و کنترل و نمونه برداری سازمان تشکیل گردیده باشد

5: مقدمات انجام کنترل on line     فراهم شده باشد 

6: قوانین مربوط به جرائم آلودگی محیط زیست بازبینی، تصویب و به کلیه واحدها ابلاغ گردیده باشد

7: قوانین مربوط به جرائم عدم رعایت استاندارد، تدوین، بازبینی، تصویب و ابلاغ گردیده باشد.

8: اقدامات اولیه برای استانداردسازی واحدهای آبکاری انجام گرفته باشد و شرایط گام به گام رسیدن به استاندارد کامل طراحی و به اجرا گذاشته شده باشد.

9: مقررات احداث کارخانه های جدید به طور کامل تدوین و ابلاغ گردیده باشد )کداقتصادی،کدمحیطزیستی،کداستاندارد،کدبیمهاجتماعی،کدسازماننظامآبکاری( و یاکد فراگیر.__

چشم انداز صنعت آبکاری در ایران ، عبور تدریجی از مشکلات یاد شده بعد از تشکیل سازمان نظام آبکاری می باشد به نحوی که با اجرای برنامه های پنج ساله به تدریج قسمت هایی از مشکلات این صنعت رفع و به هدف نهایی نزدیک شود .

 

                    امضاء                                                                                           امضاء

                  اتحادیه                                                                                           انجمن 

 

تبلیغات

فروش مواد آبکاری، آبکاری فسفاته، تجهیزات آبکاری

آبکاری تجهزات آبکاری مواد آبکاری

 

اینجا محل تبلیغ شما است

  اطلاعات بیشتر 

44842240 و 4442239

شرایط درج آگهی در سایت انجمن


شما اینجا هستید  : خانه